Lønn og timeregistrering

Lønn og lønnskjøring er komplisert. I tillegg forandrer regelverket seg for lønnskjøring med jevne mellomrom. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter. Våre konsulenter er til enhver tid oppdaterte på endringer i lover og regler som gjelder lønn og rapportering av lønnsytelser.

Bli kunde
Vi hjelper med
  • Lønnskjøring
  • Rapportering
  • Terminoppgaver
  • A-melding
  • Pensjonsberegning

Løpende lønnskjøring

Sykepengerefusjoner

Pensjon – innmelding/utmelding

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon hverdager mellom kl. 08-16.
Fyll ut skjema dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg.

Besøksadresse:
Os: Brugata 6 - tlf: 97890556
Voss: Regimentsvegen 158 - tlf: 95975445

Kontaktskjema