Økonomisk rådgivning

Trenger du en økonomipartner slik at du får mest mulig ut av informasjonen som ligger i tallene?

Bak hvert tall ligger det en historie om en prestasjon, utført av en ansatt, en gruppe ansatte, eller hele selskapet. Det er hva du gjør hver dag, som kommer til uttrykk i tallene. Tallet i seg selv er ikke det mest interessante, men hvorfor det ble som det ble, og ikke minst hvordan du kan påvirke det i riktig retning.

En grundig forståelse av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser, og gi råd som virker. Vi kan også bistå i møte med bank, og overvåke betingelser, slik at du til enhver tid har de beste vilkårene.

Bli kunde
Vi hjelper med
  • Styrekonsulenter
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Outsourcing
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Forretningsutvikling
  • Skatt og MVA-rådgivning